Så kan vi hjälpa er med finansiering!

Share
Mikrofonden hjälper företag, föreningar, kooperativ och stiftelser med finansiering. Det gör vi genom lånegarantier och investeringar, dessutom kan vi ge er kostnadsfri rådgivning om crowdfunding, projektmedel och andra spännande möjligheter till att hitta pengarna som ni behöver.

Ny podcast: Vad är en Mikrofond?

 

I detta avsnitt gästas podden av Ylva Lundkvist Fridh som är vd för Mikrofonden Sverige och som har lång erfarenhet av lokal utveckling och Jan Svensson som är ordförande i Mikrofonden Sverige och verksamhetsledare för Mikrofonden Väst. Samtalet leds av Kristoffer Lüthi som är styrelseordförande i Ekobanken som är en av grundarna till Ekobanken.

Podden har spelats in med stöd av Vinnova.

Mikrofonden kan hjälpa under corona-krisen

Är ni i ekonomiska svårigheter och behöver stöd för att ta er igenom den här svåra perioden? Mikrofonden kan hjälpa till! Vi har just nu flera miljoner kronor för att ställa ut i garantier för banklån, kontokrediter, hyresgarantier, även möjlighet använda kapital till investerande medlemsinsatser på vissa håll.

Kontakta oss

 

Årsredovisning 2019 för Mikrofonden Väst

årsredovisningMikrofonden Väst fortsätter att utöka sitt viktiga arbete med att hjälpa företag inom den sociala ekonomin i Västra Götaland med finansiering. Nu kan du läsa vad vi åstadkommit under 2019.

Läs årsberättelsen

 

Finansiering av sociala innovationer

Jan Svensson från Mikrofonden Väst håller i seminarie för Lokalekonomidagarna: Finansiering av sociala innovationer.

Vad är egentligen en social innovation? Och hur kan en social entreprenör få tag i pengarna som behövs för att göra verklighet av sin samhällsnyttiga uppfinning?

Kontakta oss om ni vill prata mer om finansiering!

 

Just nu extra mycket pengar åt företagen!

Ta chansen att sök finansiering genom Mikrofonden Väst – just nu har vi extra mycket att erbjuda!

Genom att vi är med i Vinnovaprojektet Sociala innovationer kan vi erbjuda ännu mer stöd och finansiering till sociala företag, föreningar och kooperativ. Sociala innovationer är innovativa tjänster, produkter, samarbeten eller metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.

Klart att ni ska vara med! Kontakta oss om ni har funderingar kring finansiering, kapitalanskaffning eller nya sätt att fixa pengar till er verksamhet.

Kontakta oss här

 

Vi hjälper er med finansieringen!

Mikrofonden Väst hjälper föreningar, kooperativ, stiftelser, samfund och sociala företag med finansiering. Behöver ni köpa utrustning, bygga om lokaler, garantier för hyra eller göra någon annan större investering?

Så kan vi hjälpa er:

  • Ställa garanti när ni tar ett banklån eller kontokredit
  • Investera i insatser eller aktiekapital
  • Hjälpa er komma igång med crowdfunding.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Mikrofonden Väst

Den sociala ekonomin får en alltmer utökad roll i samhället. För den fortsatta utvecklingen krävs mer kapital och nya vägar för finansiering av olika verksamheter. Olika möjligheter diskuteras hur man skall utnyttja existerande och nya sätt för finansiering.

Ett exempel på hur offentlig sektor kan stödja finansiering av den sociala ekonomins utveckling är det avtal om 5 MSEK som Business Region Göteborg har tecknat med Mikrofonden Väst på uppdrag av Göteborgs Stads kommunstyrelse.

Upplägg samverkansavtal

 

Vi erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.

Vi erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen. I samarbete med Göteborg Stad kan vi erbjuda kostnadsfria garantier.

Vi erbjuder även annat finansiellt stöd som placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowdfunding, hitta externt kapital mm. Vi samarbetar bland annat med Coompanion, Ekobanken, Almi och Business Region Göteborg.

Du som är medlem, ledamot, kassör, verksamhetsansvarig i en förening, kooperativ, eller offentlig tjänsteman, politiker, behöver bolla idéer, frågor, tankar som rör finansiering av föreningar och kooperativ, kontakta gärna Jan Svensson, Verksamhetsledare, på epost : jan.svensson@coompanion.se, eller tfn 031-744 01 69. Vill du ha kostnadsfri rådgivning till er förening kring ökade intäkter och annat, kan du även kontakta Coompanion. Se kontaktinfo: www.coompanion.se

 

med finansiellt stöd av:

    BRG     

 

i samarbete med:

         

        .