Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör? Läs föreningarnas metodguide

Share

Den sociala ekonomins föreningar och idéburna aktörer gör stor nytta i samhället. Inte minst bidrar de till att möta stora sociala behov och hitta lösningar på de utmaningar och möjligheter samhället står inför. Den positiva effekt en förenings verksamhet har på samhället, ekonomiskt eller i form av andra värden, kan kallas samhällsnytta eller social nytta.

I denna metodguide använder vi begreppet social nytta. Ett exempel på sådan nytta kan vara en förening som genom idrott främjar folkhälsa, vilket i sin tur ger lägre kostnader för samhället. Ett annat exempel kan vara ett kooperativt socialt företag som skapar anställningar för personer som stått utanför arbetsmarknaden, vilket stärker individen och gynnar samhället.

Ladda ned och läs metodguiden här >>

Metodbok