Årsredovisning 2017

Share

Sedan starten 2007 har Mikrofonden Väst ställt ut 53 garantier. Under 2017 har styrelsen och verksamhetsledningen noggrant och omfattande, berett hela 14 formella ansökningar. (ett antal sociala företag, samt föreningar, kapital som skall användas till att hantera likviditetsfluktuationer, startkapital och till investeringar). 7 av dessa beviljades garantier eller investeringar.

Totalt har vi under 2017 hanterat 25 förfrågningar, från hela regionen, både landsbygd och stad, där vi kunnat hjälpa de flesta sökande till andra lösningar, t ex Almi, bankkontakter eller alternativa finansieringslösningar. Vi ser också att de verksamheter vi möter ofta behöver mycket stöd och ökad kunskap, t ex i ekonomi, och att det gör att det ofta tar lång tid innan de är redo för garanti eller investering. Under 2017 har vi bland annat fått förfrågningar från nya kooperativ, sociala företag, ideella föreningar, kulturföreningar.

Läs mer i Mikrofonden Västs verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017.