Seminarium i Almedalen 3/7 – så stärker vi den sociala ekonomin

Share

Hur kan kooperation, ideell­ och offentlig sektor stärka den sociala ekonomin?

Det sociala företagandet, den sociala ekonomin och civilsamhället får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla verksamheterna och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Vi samtalar kring olika sätt att investera i idéburna verksamheter, kooperativ, stiftelser och föreningar och lyfter upp exempel såsom Göteborgs Stads villkorade lån till Mikrofonden Väst och olika former av finansiering, som garantier, crowdfunding, hybridfinansiering, med mera.

Tid och plats: 3/7 2018 klockan14:00-14:50, B­-huset (sal B22), Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Arrangörer: Mikrofonden Väst, Ekobanken, Coompanion, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige

Läs mer i Almedalsveckans program

Medverkande:

Azadeh Rojhan Gustavsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Carin Persson, Tillväxtverket

Gordon Hahn, Ordförande, Coompanion

Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken

Heidi Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Jan Svensson, Mikrofonden

Jan Edén, Svensk Kooperation

Eva­Lena Ahlbin, ViceVD, Business Region Göteborg

Kontaktpersoner:

Kristoffer Lüthi, Ekobanken, 070­5517750

Jan Svensson, Mikrofonden Sverige, 0733­725 000

Tillgänglighet:

Entré och lokal tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol, Miljödiplomerat