Kontakt

Share

Mikrofonden Väst (fd KGF Social Ekonomi Västra Götaland) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.

Kontakta oss:

JanSvenssonJan Svensson
Verksamhetsledare

info@mikrofondenvast.se
jan.svensson@coompanion.se

0733-725 000

Mikrofonden Väst
Besöksadress:
YESBOX, Gamlestadsvägen 4, Hus B13, Göteborg

Postadadress:
Gamlestadsvägen 2, Hus B3, 415 11 Göteborg

Delregionala kontaktpersoner:

Skaraborg:
Maria Henriksson
0708-176504
marita.henriksson@coompanion.se
Fyrbodal:
Camilla Olsson
0702-60 20 69
camilla.olsson@coompanion.se
Sjuhärad:
Carina Krii
0733-70 10 91
carina.krii@coompanion.se
www.mikrofondenvast.se
www.facebook.com/mikrofondenvast

Mikrofonden Västs styrelse 2019