Årsredovisning 2017

Share

Sedan starten 2007 har Mikrofonden Väst ställt ut 53 garantier. Under 2017 har styrelsen och verksamhetsledningen noggrant och omfattande, berett hela 14 formella ansökningar. (ett antal sociala företag, samt föreningar, kapital som skall användas till att hantera likviditetsfluktuationer, startkapital och till investeringar). 7 av dessa beviljades garantier eller investeringar. Totalt har vi under 2017 hanterat…