Våra tjänster

Share

Kontakta oss så får du mer detaljerad information.

Här finner du även våra ansökningsblanketter och annan användbar information:

Vid en ansökan till oss behöver vi förutom ovanstående blankett även ha eran affärsplan, verksamhetsbeskrivning, kopia registreringsbevis, senast årsredovisning, resultatbudget och likviditetsbudget.

Ett bra tips är att titta igenom Affärsplan Coompanion och budgetmall ALMI innan ni kommer på första mötet hos oss!

Rådgivning
Tillsammans med Coompanion erbjuder vi rådgivning kring finansiering av er verksamhet. Hur kan ni minimera ert kapitalbehov, hur hitta finansiärer, hur förbereda sig inför bankbesöket, genomgång av budget, ekonomi, affärsplan.

Nätverk
Genom samarbete med bla Ekobanken, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, Almi med flera kan vi erbjuda mer kapital och fler finansiella lösningar anpassat till just ert behov.

Bootstrapping
I diskussion med oss kan vi tillsammans finna vägar som minskar ert behov av kapital, visa på alternativa vägar till finansiering, tex dela resurser, låna resurser, finna gratis resurser, offentliga medel mm.

Garantier
Vi erbjuder garantier, upp till 60% av behovet, vilket gör att bankens krav på personlig borgen minskar och därmed den personliga risken för styrelseledamöter och medlemmar.

Placering i förlagsinsatser
Vi kan placera kapital i ekonomiska föreningar, som förlagsinsatser, ett sätt att få kapitaltillskott. Avkastningen beslutas av den ekonomiska föreningen årligen.

Placering i aktieandelar
I medlemsägda aktiebolag, bygdebolag, gemenskapsbolag mfl, kan vi placera kapital i aktieandelar i verksamheten.

Mjuka lån
Dvs lån där räntan bestäms i relation till verksamhetens utveckling, omsättning eller resultat.

Pantsatt gruppsparande
I samarbete med Ekobanken erbjuder vi sk gruppsparande, dvs en grupp sparar var och en, ett visst belopp, som sätts som säkerhet för ett lån en organisation tar på Ekobanken. Sparandet pantsättes (efter beslut från spararna), dvs detta är ett sätt för en organisation att få lån utan säkerhet (eftersom spararna tar risken).