Om oss

Share

Mikrofonden Väst är en ekonomisk förening som ägs av 43 medlemmar (föreningar och kooperativ, banker).

Org.nr. 769613-7848

Verksamhetens medfinansieras av främst VGR, samt Coompanion.

Vår verksamhetsidé:
Vi tillhandahåller garantier för banklån och andra krediter, mikrolån, finansiering i form av placering i förlagsinsatser, aktiekapital i medlemmarnas näringsverksamhet, eller annan form av finansiering.

Bistår med­lemmarna med vägledning och information i finansierings- och företagsledningsfrågor.


Vår målgrupp:
Föreningar, kooperativ, samfund, lokala utvecklingsgrupper i Västra Götaland.