Vill du investera?

Share

Företag, föreningar och privatpersoner kan investera kapital i Mikrofonden Väst, i form av förlagsinsatser, vilket 15 organisationer har gjort om totalt 1 227 000 kr.

Observera att detta inte är en kostnad, utan en placering (tillgång i er bokföring). Genom att placera kapital i Mikrofonden Väst möjliggör ni att vi kan stödja utvecklingen av social ekonomi genom att erbjuda kapital och garantier. Kontakta oss för ytterligare information.