Vill du investera?

Share

Mikrofonden Väst fungerar som en katalysator för finansiering
inom den sociala ekonomin, liksom kunskapsförmedlare och vägledare i finansiella frågor. Mikrofonden Västs stöd, inte minst feedback och hjälp kring utveckling av bättre ekonomiska underlag och ökad ekonomisk hållbarhet i verksamheten, tillsammans med kreditgarantier gör att denna sektor lättare kan erhålla lån av banker, eller annan finansiering. Genom samarbete med en bredd av externa aktörer hjälper vi de verksamheter vi möter att nå fram till lösningar som inte alltid handlar om finansiering via oss eller banklån.

Företag, föreningar och privatpersoner kan investera kapital i Mikrofonden Väst, i form av förlagsinsatser, vilket 15 organisationer har gjort om totalt 1 227 000 kr.

Observera att detta inte är en kostnad, utan en placering (tillgång i er bokföring). Genom att placera kapital i Mikrofonden Väst möjliggör ni att vi kan stödja utvecklingen av social ekonomi genom att erbjuda kapital och garantier. Kontakta oss för ytterligare information.